Recycling

Werken aan een gezonde en schone leefomgeving

Ben je in het bezit van systemen die gerecycled kunnen worden? Wij verzamelen onverkoopbare systemen, de-assembleren ze en bieden ze aan gecertificeerde recyclers aan. Deze recyclers hebben als plicht de restmaterialen maximaal te hergebruiken. Bij dit proces wordt het milieu in alle opzichten ontzien. Wij sorteren de componenten op productgroep en de recyclers ontmantelen deze vervolgens naar herbruikbare materialen zoals koper, goud, plastic en glas.

Het recyclingproces wordt uitgevoerd in samenwerking met WEEELABEX gecertificeerde recyclers. WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence) schrijft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste voor. Ook voorziet WEEELABEX in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft het rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

Ben je benieuwd hoe dit proces in zijn werk gaat? Kom gerust langs om een kijkje te nemen!

Onze cijfers

0

kilo harde schijven

0

kilo RAM sticks

0

adapters

0

kilo moederborden

0

kilo telefoons

0

kabels

Dataveiligheid is voor ons in de advocatuur van cruciaal belang.

VanGoud Advocaten

D-two is voor ons een flexibele partner die zijn afspraken nakomt.

AutoRent