Inventarisatie

Inventarisatie van aantallen, serienummers en compleetheid van apparatuur kost veel tijd. Deze tijdrovende werkzaamheden nemen wij niet alleen van je over, maar voeren wij ook uit in onze eigen werkplaats. Zo kunnen jullie rustig doorwerken.

Alle apparatuur komt bij ons binnen in ons beveiligde magazijn. Vervolgens wordt het cosmetisch geïnspecteerd en geregistreerd in een voorraadmanagementsysteem dat werkt met barcodes. Testgegevens, cosmetische gesteldheid, aantallen en compleetheid worden daarin een-op-een vastgelegd. Vervolgens worden deze gegevens gecombineerd met serienummers, merk- en modelnamen.

Elk product krijgt een unieke barcode, zodat precies kan worden nagegaan in welke procesfase het zich bevindt en wat de status is. Uit deze database volgt een overzichtelijke rapportage waarin het certificaat met vastgelegde wipegegevens is opgenomen. Zo ontvang je dus alle relevante gegevens in een helder overzicht.

Dataveiligheid is voor ons in de advocatuur van cruciaal belang.

VanGoud Advocaten

D-two is voor ons een flexibele partner die zijn afspraken nakomt.

AutoRent