Dataverwijdering

Al jouw klant- en personeelsgegevens op straat: je moet er niet aan denken. En dat hoeft ook niet!

Wij nemen de verantwoording voor het veilig en definitief verwijderden van al jouw bedrijfsdata en persoonsgegevens volledig van je over.

Hiervoor werken wij met gecertificeerde software van Blancco in combinatie met handmatige controles. We verwerken alle gegevens in een degelijk rapportagesysteem waarin audit- en wiperegistraties in tweevoud worden opgeslagen.

Het vernietigen van data wordt softwarematig gedaan. De harde schijven blijven intact en bruikbaar, maar worden volledig en definitief ontdaan van alle data. Schijven die niet goed uit de test komen, worden voor fysieke vernietiging aangeboden.

Dataveiligheid is voor ons in de advocatuur van cruciaal belang.

VanGoud Advocaten