13 april 2021

Nieuwe partner voor sociale en duurzame IT dienstverlener D-two

D-two is gespecialiseerd in hergebruik van IT-hardware. Sinds 2009 zet het bedrijf zich hiermee in om arbeidsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om groei te realiseren zijn MG Partners en Maaike Dekkers ingestapt als partners. Doel is om meer hergebruik van hardware mogelijk te maken, en meer mensen vanuit de doelgroep langdurig aan het werk te helpen.

Maaike Dekkers, medeoprichter van SilverFit, vormt samen met Daan Meurs en Daan van Deutekom de directie van het bedrijf. Dekkers over D-two; “Van dichtbij heb ik kunnen zien hoe moeilijk het voor mensen met een arbeidsbeperking is om aan een baan te komen. Een langdurig of vast arbeidscontract is vrijwel onmogelijk. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat vrijwel iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Iedereen wordt blij van écht iets kunnen bijdragen. En juist voor deze groep mensen is een stabiele werkomgeving, zoals dat mogelijk is bij D-two, heel belangrijk.”

 

Dekkers wil de komende jaren meer bedrijven helpen om hun IT-hardware circulair af te voeren. Om op die manier extra arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de toenemende digitalisering neemt de vraag naar IT-hardware toe, en dit zorgt voor extra druk op het duurzaam maken en houden van de IT-industrie. Circulaire inkoop speelt hier een belangrijke rol bij. Door de levensduur van hardware te verlengen naar 5 tot 8 jaar (i.p.v. 3 tot 4 jaar), kunnen afvalstromen en CO2-uitstoot met 50 procent teruggedrongen worden.

 

Duurzame IT door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Oprichters en jeugdvrienden Daan Meurs en Daan van Deutekom begonnen het bedrijf 12 jaar terug met de missie een duurzame bijdrage te leveren aan een betere wereld. Alle processen binnen het bedrijf zijn ingericht om ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig bij D-two kunnen werken. Op dit moment is meer dan 60% van de werknemers bij het IT-bedrijf afkomstig uit deze groep.

 

Daan van Deutekom van D-two; “Je ziet veel bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking slechts enkele jaren inzetten. Dit terwijl deze groep mensen juist behoefte heeft aan vastigheid. Op dit moment heeft minder dan de helft van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk. In veel gevallen zie je dat een dienstverband na 2 jaar niet voortgezet wordt. Met Maaike en MG Partners willen wij samen groei realiseren. Zodat wij meer apparatuur kunnen hergebruiken, en meer mensen in de doelgroep aan vast werk kunnen helpen.”

 

Enorme hoeveelheid IT-afval in Nederland

D-two verwerkt jaarlijks grote aantallen IT-hardware van met name grotere organisaties. D-two heeft hierbij als uitgangspunt dat alle collega’s bij het bedrijf duurzaam ingezet moeten kunnen worden. Duurzaamheid uit zich dus niet alleen in het hergebruik van apparatuur, maar ook in de inzet van medewerkers.

 

Daan Meurs; “Onze relaties ontvangen een eerlijke vergoeding voor hun oude IT-hardware. Wij verwijderen vervolgens veilig alle data, en zorgen voor een tweede leven van deze apparatuur. Zonder veel inspanning zorgen bedrijven zo voor een duurzamere wereld en houden we onze mensen, in een gevoelige doelgroep, aan het werk.”

 

Er is grote hoeveelheid IT-waste in ons land. Naar schatting worden er dit jaar ruim 50 miljoen apparaten afgedankt in Nederland. Het overgrote deel daarvan belandt op de afvalstapel.

 

Daan Meurs; “IT-hardware vernietigen is zonde en niet nodig. Hergebruik is een perfecte oplossing om de levensduur van deze apparatuur te verlengen en dat is weer beter voor het milieu.”

 

Van bedrijven, voor bedrijven

Grote organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenten, universiteiten en (hoge)scholen, verzekeraars, ziekenhuizen en ICT bedrijven maken gebruik van de diensten van D-two. Bij bedrijven wordt IT-hardware binnen drie tot vier jaar afgeschreven. In veel gevallen kunnen andere bedrijven (en particulieren) nog tot 8 jaar gebruik maken van deze apparatuur. Waarmee hergebruik de meest duurzame vorm is. Circa 95% van de hardware die binnenkomt bij D-two, wordt hergebruikt. De overige 5% wordt gerecycled.

 

Veel producten worden via de eigen website ‘Daans Magazijn’ aangeboden, en worden met name aangeschaft door zorginstellingen, het MKB en particulieren. Daarnaast wordt een deel van de IT-hardware verkocht door partners in Europa.

 

Maaike Dekkers; “Een belangrijke reden voor mij om voor D-two te kiezen is omdat dit bedrijf laat zien dat je deze mensen wél duurzaam kunt inzetten in een regulier bedrijf. Ik maakte kennis met Daan & Daan, de werknemers en hun bedrijf en het was liefde op het eerste gezicht. Een maatschappelijk gedreven organisatie die in staat is andere maatschappelijk betrokken organisaties aan zich te binden. Daarnaast vind ik het enorm belangrijk dat binnen D-two met name gekeken wordt naar hergebruik van IT-hardware.