13 januari 2022

Duurzame ICT centraal

Bij Duurzame ICT of Groene ICT staat centraal dat op een verantwoorde wijze met informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt omgegaan. Hierbij wordt ingezet op het verminderen van de ecologische voetafdruk. Dit is het ruimtebeslag dat een mens inneemt aan de hand van de leefstijl. Verduurzaming in ICT verkleint deze ruimte.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij veel organisaties doorgedrongen tot de kern van hun operatie. En terecht. Vrijwel alle wetenschappers zijn het er over eens dat er een verschuiving is in het klimaat. En dat de mens hierbij de belangrijkste veroorzaker is. Organisaties nemen hierbij hun verantwoording en kiezen meer en meer voor duurzame ICT oplossingen. Door duurzaam ICT beleid verkleinen ze hun ecologische voetafdruk. En vandaag de dag is Groene IT geen wens meer maar een must.

 

Belang van duurzaamheid ICT

Iedereen is nodig om ICT te verduurzamen; ICT-adviseurs, software ontwikkelaars, ICT-hardware producenten, ICT-bedrijven, klanten. Iedereen in de keten moet meewerken om een transitie mogelijk te maken. De ICT-sector pakt hierbij zijn rol, net zoals D-two ook inzet op een volledig circulaire economie. Dit doen wij met en voor onze relaties. Zodat ook zij kunnen bijdragen aan duurzaamheid in ICT en duurzaamheid in het algemeen.

Organisaties die inzetten op Groene ICT dragen bij aan duurzaamheid. Dit doen ze door duurzaamheid te verankeren in het ICT-beleid. Zo heeft het Rijk een aantal ICT-speerpunten benoemd die als leidraad fungeren:

  • Voer een duurzame producten- en dienstencatalogus.
  • Duurzame
  • Bezit of gebruik alleen duurzame datacenters.
  • Werk duurzaam en groen om de CO2-footprint te verkleinen.

 

Hoe werkt ICT en duurzaamheid?

Organisaties kunnen de duurzaamheid van hun ICT vergroten door o.a.:

  • Efficiënt, slim en minder locatiegebonden te werken.
  • In te zetten op hergebruik en recycling van ICT-hardware.
  • Verouderde, niet energiezuinige hardware te vervangen.
  • ICT capaciteit optimaal te benutten.

Deze maatregelen resulteren in minder of efficiënter energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Doordat technologie zich exponentieel ontwikkelt zien we steeds meer oplossingen om ICT duurzaam te maken en houden. Ook is er een toename van hergebruik en recycling van afgeschreven ICT-hardware. Dus i.p.v. vernietigen, de levensduur van een product verlengen. Dit draagt bij aan de vergroening van ICT.

Stichting ICT Milieu becijferde in de ICT Milieumonitor 2019 dat maar liefst 76% van het ingezamelde volume aan IT-hardware opnieuw ingezet kon worden als nieuwe grondstof. Hiermee werd 14.100 ton CO2 uitstoot bespaard.

Organisaties hebben door de inzet op duurzame ICT de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de klimaattransitie. De oplossingen om Groene ICT toe te passen zijn geschikt voor ieder bedrijf. D-two adviseert, voert duurzaam ICT-beleid uit en monitort de voortgang. Duurzame ICT helpt organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

 

Duurzame ICT oplossingen

D-two zorgt dat ICT bij kan dragen aan duurzame oplossingen. Dit is direct toepasbaar voor iedere organisatie, van groot tot klein. Zo wordt de ecologische voetafdruk verkleind, CO2 uitstoot gereduceerd en duurzaam met energie omgegaan.

 

Hergebruik en recycling voor beter milieu

Zodra oude ICT-hardware in de verbrandingsoven terecht komt gaat een groot deel van de potentie verloren. D-two zamelt oude hardware in om de producten daarna weer klaar te maken voor gebruik. Dankzij het tweede leven, ofwel hergebruik van IT-apparatuur, wordt de levensduur van producten met jaren verlengd. Producten die niet geschikt zijn voor hergebruik worden volledig gerecycled. Deze duurzame ICT oplossingen passen in ieder duurzaamheidsbeleid.

 

Energie besparen met ICT

Ontwikkelingen gaan snel en er zijn tal van duurzame ICT-oplossingen bijgekomen om energie te besparen. Zo is oude ICT-hardware veelal minder energiezuinig dan nieuwe apparatuur. Het loont zich dus om te onderzoeken of het interessant is om een deel van de hardware te vervangen. D-two helpt organisaties met een helder en pragmatisch advies.

 

Thuiswerken mogelijk maken

Een goede duurzame ICT oplossing is thuiswerken. Hiermee worden onnodige verplaatsingen voorkomen en dit bespaart CO2 uitstoot. Daarnaast zal op termijn minder kantoorruimte nodig zijn. Bij de bouw van een kantoor worden veel grondstoffen en energie gebruikt, net als bij het onderhoud van het pand.  Dit heeft een effect op de duurzaamheid en uitstoot.

Ook heeft het invloed op duurzame employabiliteit. Medewerkers kunnen werken zoals zij dat het liefste willen, met als gevolg minder verzuim.

D-two richt werkplekken in waar de organisatie en medewerker deze wenst. Om samen een duurzaam beleid handen en voeten te geven.

 

Wat kan jij doen aan duurzaam ICT?

Iedere organisatie kan vandaag beginnen met het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Door ervoor te zorgen dat klimaatveranderingen beperkt worden en door CO2 uitstoot te verminderen. Door nu in te zetten op duurzame ICT.

D-two helpt met advies en implementatie van duurzame ICT oplossingen.

Laat oude ICT-hardware afvoeren door D-two voor een duurzaam tweede leven. Vervang oude energieslurpende hardware door energiezuinige. Maak thuiswerken mogelijk en faciliteer werken in de cloud. Minder vervoersbewegingen en minder kantoren.

Er zijn enorm veel manieren om de ICT van jouw organisatie te vergroenen. En D-two is hierbij graag jouw ICT duurzaamheids partner.

 

Meer weten over duurzaam werken met jouw ICT?

Meer weten over duurzame ICT oplossingen voor jouw organisatie? Neem voor Groene ICT contact op met D-two voor advies en informatie. Maak de wereld beter!

D-two is nu Vooruit

Nog steeds dezelfde kwaliteit en vertrouwde contactpersonen, maar met een nieuwe vooruitstrevende naam.