12 juni 2014

Bezoek staatssecretaris Jetta Klijnsma aan D-Two

Op donderdag 12 juni 2014 was Staatssecretaris Jetta Klijnsma op werkbezoek in Gelderland. Eén van de adressen die ze aandeed was het in Elst gevestigde bedrijf D-Two. De staatssecretaris bezoekt onder de naam #WerkWeken (2-13 juni) een groot aantal bedrijven als voorbereiding voor de nieuwe Participatiewet die in 2015 zijn intrede doet. Veel bedrijven en organisaties zijn druk doende met initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Het bezoek aan D-Two is onderdeel van een reeks bezoeken aan koplopers die al voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2015) werk bieden aan de doelgroep.

D-Two zorgt voor verantwoorde afvoer van overtollige computers en IT apparatuur. Het bedrijf combineert persoonlijke aandacht met een professionele en efficiënte aanpak om de kosten voor haar klanten beheersbaar te maken. Waar mogelijk maakt D-two, bij voorkeur, gebruik van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daan van Deutekom: “Deze zeer gemotiveerde groep mensen past uitstekend bij een groot deel van de bij D-two uitgevoerde werkzaamheden. Een juist ingericht IT systeem tezamen met een goede controle op en begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden zorg ervoor dat de kwaliteit van het werk, en dus ook de data veiligheid van de klant, nooit in het geding komt”.

 

Samenwerking D-two met het UWV

Al sinds de oprichting werkt D-two samen met het UWV voor de plaatsing van Wajongers. De prettige samenwerking met het UWV heeft ertoe geleid dat een proef is gestart met een interne jobcoach. D-two is hierover zeer enthousiast en is voornemens het aantal werkplekken met Wajongers in de komende tijd stevig uit te breiden.

 

Meer van dit soort bedrijven en we hebben de Participatiewet helemaal niet eens nodig

De staatssecretaris legde tijdens haar bezoek de nadruk op de mensen op de werkvloer. Gesprekken met de medewerkers van D-Two waren daarom de hoofdmoot van dit bezoek. Uiteraard kregen eigenaren Daan van Deutekom en Daan Meurs ook ruim de tijd om over hun bedrijf te vertellen. Jetta Klijnsma was zichtbaar onder de indruk getuige haar laatste uitspraak vlak voor het verlaten van het bedrijf. “Als alle bedrijven zo waren als D-Two dan hadden we de Participatiewet helemaal niet nodig. Twee hele vette pluimen voor de beide Danen.”.

 

Meer mensen aan het werk door samenwerking met Presikhaaf Bedrijven

Tijdens de middag werd verder een samenwerkingsverband getekend tussen D-Two en Presikhaaf Bedrijven. Daan van Deutekom, directeur van D-two en Joost van Loon, algemeen directeur van Presikhaaf Bedrijven, bezegelden in het bijzijn van de Staatssecretaris de intensieve samenwerking. Doel is de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de samenwerking willen beide partijen hun kennis en expertise delen en praktisch vormgeving, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Midden Gelderland, in te zetten voor IT-dienstverlening, waaronder helpdesk-functies.

 

In de praktijk betekent dat Presikhaaf Bedrijven haar eigen helpdesk-activiteiten onderbrengt bij D-two. Zo worden de helpdeskmedewerkers geplaatst en de benodigde ruimte voor helpdesk-activiteiten verhuurt aan D-two.

 

Bij het vertrek kreeg de Staatssecretaris nog huiswerk mee in de vorm van een tweetal aandachtspunten die het concept van D-two (en bedrijven zoals D-Two) de mogelijkheid geeft het concept verder uit te bouwen met als doel om het aantal werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking explosief te laten groeien.

D-two is nu Vooruit

Nog steeds dezelfde kwaliteit en vertrouwde contactpersonen, maar met een nieuwe vooruitstrevende naam.