Recycling

 

 

De kinderen van onze kleinkinderen moeten ook opgroeien in een gezonde en schone leefomgeving. Daar moeten wij dus met z’n allen nu al aan werken.  

 

Kom langs als u wil zien hoe wij omgaan met het naleven van de regels die hiervoor in het leven geroepen zijn in de Nederlandse milieuwetgeving.

Onverkoopbare systemen worden verzameld, gede-assembleerd en aangeboden aan gecertificeerde recyclers. Deze recyclers hebben als plicht de restmaterialen maximaal te hergebruiken. Bij dit proces wordt het milieu in alle opzichten ontzien. Wij sorteren de componenten op productgroep en de recyclers ontmantelen deze vervolgens naar herbruikbare materialen zoals koper, goud, plastics, glas etc.

 

Het recyclingproces wordt uitgevoerd in samnwerking met WEEELABEX gecertificeerde recyclers.

Ons proces voldoet aan de certificering: CA+,  EA DMS, ISO14001.

 

Bekijk onze bedrijfsfilm voor een complete indruk van wie we zijn en wat we doen: