Inventarisatie

 

Uw kostbare tijd investeren in het uitzoeken van aantallen, serienummers en  compleetheid van uw apparatuur? Deze tijdrovende werkzaamheden nemen wij niet alleen van u over, wij voeren deze uit in onze eigen werkplaats zodat u rustig kunt doorwerken.

 

Alle apparatuur wordt ontvangen in ons beveiligde magazijn, cosmetisch geïnspecteerd en geregistreerd in een barcode gedreven voorraadmanagement systeem. Testgegevens, cosmetische gesteldheid, aantallen en compleetheid worden daarin 1-1 vastgelegd. Vervolgens worden deze gegevens gecombineerd met serienummers, merk- en modelnamen.

Elk product krijgt een unieke barcode, zodat precies kan worden nagegaan in welke procesfase het zich bevindt en wat de status is. Uit deze database volgt een overzichtelijke rapportage waarin het certificaat met vastgelegde wipegegevens is opgenomen. Zo ontvangt u dus alle relevante gegevens in een helder overzicht.  

 

Bekijk onze bedrijfsfilm voor een complete indruk van wie we zijn en wat we doen: